Centre de Diagnòstic Biòmedic

Líders en medicina de laboratori

Catàleg de prestacions

 

El cdb s'organitza en 4 serveis i 2 àrees operatives

Investigació

Destacat 1
A més del desenvolupament dels propis projectes, els investigadors del CDB mantenen un alt nivell de col·laboració.

Docència

Destacat 1
A més de promoure una activitat assistencial i investigadora de qualitat, el CDB té un compromís docent amb els professionals del sector, els estudiants de pregrau i postgrau i la formació continuada dels seus professionals.

El CDB en xifres

7M
Determinacions
1M
De peticions de proves diagnòstica
2.800
Prestacions al catàleg assistencial
186.000
Pacients al Centre d'Extraccions

Actualitat