Servei de Bioquímica i Genètica Molecular

Prevenció, diagnòstic i control del tractament de nombroses malalties, mitjançant anàlisis bioquímiques i genètiques, emprant la tecnologia més innovadora.

Errors Congènits del Metabolisme

 

La Secció d'Errors Congènits del Metabolisme es divideix en dues àrees de treball: el Cribratge Neonatal i el diagnòstic de Malalties Metabòliques Hereditàries (EMH). 

 

 

A l'àrea de Cribratge Neonatal  es realitza la detecció precoç d'un panell de 24 malalties a tots els nadons de Catalunya: hipotiroïdisme congènit,  fibrosi quística, vint malalties metabòliques hereditàries (fenilcetonúria i altres aminoacidopaties, aciduries orgàniques i defectes de la beta oxidació dels àcids grassos), malaltia de cèl·lula combinada greu. 
També realitzem el Cribratge Neonatal d'Andorra i d'alguns hospitals privats del Perú.
A l'altra àrea de la Secció es realitza el Diagnòstic d'EMH, unes 1000 entitats diferents, mitjançant l'estudi de metabòlits, emprant diverses tècniques de cromatografia i de espectrometria de masses, i mitjançant estudis enzimàtics. La confirmació diagnòstica generalment es duu a terme amb estudis genètics. La implementació de la seqüenciació del exoma cel·lular complet ens ha permès cobrir el diagnòstic molecular de totes aquestes entitats. Som referents per al diagnòstic i la monitorització del tractament d'aquestes entitats tant a nivell nacional com d'altres països. També donem suport diagnòstic i de seguiment de pacients al grup d'EMH de l'adult del nostre hospital. A més, es fa la confirmació diagnòstica de les deteccions positives del Programa de Cribratge Neonatal de Catalunya i d'altres comunitats autònomes d'Espanya, reflectint així que les dues àrees es retroalimenten i alhora es complementen.
També som un  important centre de recerca i desenvolupament en l'àmbit de les EMH. Formem part del CIBER de malalties rares (CIBERER) i del grup de recerca de malalties metabòliques hereditàries de l'IDIBAPS i d'AGAUR.

Cap de Secció: Dra. Judit García


Tècniques destacades

 

Cromatografia líquida acoblada a l'Espectrometria de masses en tàndem

La cromatografia líquida acoblada a l'espectrometria de masses en tàndem (LC-MS/MS) és una potent tècnica analítica que ha revolucionat el laboratori clínic aquests darrers anys. Presenta grans avantatges permetent analitzar amb molt poca quantitat de mostra un ampli espectre de substàncies en temps curts, que alhora es poden identificar i quantificar amb una gran selectivitat, sensibilitat i especificitat.  

Bioquímica i Genètica Molecular

L'aplicació d'aquesta tecnologia ens ha permès ampliar el cribratge neonatal de Catalunya de 3 a 20 malalties, així com quantificar diversos biomarcadors per al diagnòstic i la monitorització de tractament de més de 400 entitats genètiques. Amb aquesta metodologia també hem pogut substituir tècniques radiomètriques obtenint la mateixa sensibilitat i una millor especificitat, així com eliminar tècniques obsoletes que requerien una gran quantitat de volum de mostra.   

 

Inclusió de proves de segon nivell al programa de cribratge neonatal

Les proves de segon nivell són proves addicionals específiques que es realitzen a la mostra inicial de sang impregnada en paper d'aquells nounats que hagin presentat un resultat alterat al cribratge. Només en cas que en aquest estudi addicional s'obtingui un resultat alterat serà realment necessari dur a terme accions per identificar o descartar una malaltia.

Bioquímica i Genètica Molecular

La inclusió d'aquesta estratègia al Programa de Cribratge Neonatal de Catalunya ha augmentat l'eficiència del Programa, incrementant el valor predictiu positiu a un 95% i reduint la taxa de falsos positius a menys d'un  0,001%. Això suposae una disminució del nombre de sol·licitud de segones mostres a les famílies, i del nombre de nadons derivats a les unitats clíniques de referència per confirmar/descartar el diagnòstic, fet que es tradueix en una reducció de l'ansietat i l'estrès generat a les famílies famílies. Som pioners en la inclusió d'aquestes proves a nivell nacional, per a 8 de les 24 malalties incloses al nostre panell. Alguns exemples serien, la determinació d'àcid metilmalònic, àcid metilcítric i homocisteïna, per a les malalties relacionades amb el metabolisme del propionat i de l'homocisteïna, i la determinació de proteïna associada a pancreatitis (PAP) per a la detecció de fibrosi quística.

 

Seqüenciació d'Exoma

Estudi molecular de totes les malalties metabòliques hereditàries mitjançant l'estudi d'exoma cel·lular complet. Segons les alteracions bioquímiques i clíniques dels pacients es realitzen anàlisis informàtiques prioritzant panells de gens concrets. L'eficàcia de resolució de casos obtenint un diagnòstic genètic definitiu és del 65% en presència de biomarcadors positius.

Bioquímica i Genètica Molecular

 

Estudi de biomarcadors a EMH

Les diferents tecnologies de cromatografia i espectrometria de masses ens ha permès desenvolupar diferents metodologies per a la valoració de biomarcadors específics per al diagnòstic i monitorització de tractament a l'àmbit de Malalties Metabòliques Hereditàries.

Bioquímica i Genètica Molecular

Gràcies a això som centre de referència per a les aciduries orgàniques, malalties mitocondrials,  lisosomals i peroxisomals, defectes de la beta-oxidació mitocondrial, defectes de la glisoilació de les proteïnes i del metabolisme de els esterols,  defectes de la síntesi de coenzim Q10, defectes de creatina cerebral, cistinosi i altres aminoacidopaties.

 

Recerca

“Treballem per millorar el diagnòstic dels pacients amb malalties metabòliques hereditàries i per trobar tractaments que ajudin a canviar la història natural de la malaltia”.

Bioquímica i Genètica Molecular

Projectes finançats en desenvolupament:

  • Desenvolupament d'una plataforma per demostrar patogenicitat de variants de significat incert en nous gens causants de malaltia en pacients amb trastorns del metabolisme energètic mitocondrial, Institut de Salut Carlos III.

 

Accés a la secció de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona

Accés a la secció de Recerca del CDB

 

Recursos de coneixement

Actualitat