Josep Maria Augé Fradera


jmauge@clinic.cat

Titulaciones

 • Doctor en Medicina (2017)
 • Especialista en Bioquímica Clínica (2004)
 • Llicenciat en Mèdicina i Cirurgia (1999)

Cargos principales

Hospital Clínic – Centro de Diagonóstico Biomédico – Bioquímica y Genética Molecular

Enlaces de interés

https://orcid.org/ 0000-0001-6383-7308

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aug%C3%A9%20JM&cauthor_id=31944489

Área asistencial

 • Eix Tiroïdal
 • Detecció precoç de càncer de cólon
 • Biomarcadors de la malaltia d'Alzheimer
 • Biomarcadors de malaltia inflamatòria intestinal

Área de investigación

 • Càncer colorrectal
 • Malalties neuordegeneratives

Área docencia

 • Professor associat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Tutor de Residents