Monitorització farmacològica de la immunosupressió

Som líders en la monitorització farmacològica integral de la immunosupressió, basada en la combinació d'estudis farmacocinètics, farmacodinàmics i farmacogenètics. Aquesta és la base per assolir un tractament personalitzat en pacients trasplantats tractats amb medicació immunomoduladora.

 

 

Servicio:Servicio de Bioquímica y Genética MolecularÁrea Operativa del Laboratorio Core

Áreas de excelencia:Monitorización Farmacológica Integral de la Inmunosupresión

Actualidad